Facebook
Google+

בישראל מתגלים כשלושים אלף חולים בסרטן מדי שנה.
 מחלת הסרטן מלווה בכאב ממשי הן לחולה והן למשפחתו. המדינה מכירה בקושי התפקודי הקשה של החולה ומנסה להקל על החולים  על ידי הענקת פטור ממס הכנסה בתקופת המחלה.
חולים בסרטן זכאים לפטור ממס הכנסה על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.
סעיף 9(5) מגדיר:

“(5)  (א)   הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן:

(1)   נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר – הכנסה עד לסכום של 501,500 שקלים חדשים;

(2)   נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – הכנסה עד לסכום של 60,120 שקלים חדשים;”

 

 

כאמור על פי סעיף 9(5) זכאות להחזר מס תינתן במקרה שבו אחוזי הנכות הרפואית הינם מעל 90 אחוז והנכות כאמור הינה לתקופה של 365 ימים או יותר.
פקודת מס הכנסה קובעת תקרת פטור בגין הכנסותיו של נכה, אשר מתעדכנת מעת לעת.

להלן תקרת הכנסותיו של נכה אשר בגינן הכנסותיו יהיו פטורות ממס הכנסה:

הכנסה ממשכורת או מעסק כאשר משך הנכות נמשך מעל 365 יום:
בשנת 2018- 608,400 ש”ח
בשנת 2017- 606,000 ש”ח
בשנת 2016- 608,400 ש”ח
בשנת 2015- 614,400 ש”ח
בשנת 2014- 614,400 ש”ח
בשנת 2013 – 602,400 ש”ח

הכנסה ממשכורת או עסק כאשר משך הנכות נמשך ביו 185 יום ל365 יום: 
בשנת 2018- 72,960 ש”ח
בשנת 2017 – 72,720 ש”ח
בשנת 2016-  72,960 ש”ח
בשנת 2015 – 73,560 ש”ח
בשנת 2014- 73,680 ש”ח
בשנת 2013- 72,240 ש”ח 

האם כל חולה סרטן זכאי לקבל החזר מס הכנסה?

החזר מס ניתן לדרוש עד 6 שנים אחורה. החזרי מס אשר לא נדרשו במועד הולכים לאיבוד ולא ניתן לדרוש אותם.
 חולי סרטן עלולים להיות זכאים להחזר מס בתקופת מחלתם במידה וקיבלו הכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי בנכות רפואית בשיעור של מעל 90%.

האם ניתן לדרוש החזר מס עבור קרוב משפחה שנפטר?
במידה וקרובך נפטר ואתה מופיע כיורשו תוכל לדרוש את החזר המס בעבורו.
גם במקרה זה ניתן לדרוש את החזר המס עד 6 שנים אחורה.
יש להציג את המסמכים המתאימים כגון נתוני השכר של הנפטר אישור הנכות הרפואית של הנפטר וכן צוואה המורה כי כספי הנפטר יועברו ליורשיו.

החזר דמי ביטוח לאומי לחולי סרטן ? האם מגיע לחולי סרטן גם החזר דמי ביטוח לאומי עקב הנכות הרפואית?
פטור על פי סעיף 9(5) מתיר פטור מתשלום מס על הכנסותיו של נכה אך אינו בהכרח קובע כי הכנסותיו פטורות מתשלום ביטוח לאומי.
חוק ביטוח לאומי פוטר מתשלום דמי ביטוח לאומי על פי התנאים הבאים:
מקבל קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות או מקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות.

האם הורים לילדים חולי סרטן זכאים להחזר מס? האם גמלת ילד נכה מזכה בהחזר מס?
בכל שנה מתגלים בישראל כ500 ילדים אשר חולים בסרטן. 
המדינה מכירה במצב המיוחד שאליו נקלעים ההורים ומסייעת להם על ידי הטבת מס.
ילדים המקבלים טיפול כימותרפי זכאים לגמלת ילד נכה, בתקופת הטיפולים ובמשך חודש לאחר סיום הטיפולים.
הורים אשר ילדם מקבל גמלת ילד נכה זכאים ל2 נקודות זיכוי באותה שנה.
ההטבה הזו ניתנת רק לאחד מההורים.

האם ניתן לקבל פטור ממס בגין משיכת פנסיה לפני המועד במידה וחליתי בסרטן?
הורים לחולה סרטן יכולים להיות זכאים לפטור ממס בגין משיכה לפני המועד של כספי הפנסיה. במקרה זה יש לפנות לחברת הביטוח ולהציג את המסמכים המתאימים.

 

 

 

סגירת תפריט
Call Now Button צרו קשר
WhatsApp chat
דילוג לתוכן