שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+

 

למה מגיע החזר מס לרופאים?


רופאים העובדים כשכירים, מטבע עיסוקם, עובדים אצל מספר מעסיקים הן בקופת החולים והן בבתי החולים. 
עובד שכיר העובד במספר מקומות עבודה אצל מעסיקים שונים במהלך השנה, צריך לבצע תיאום מס.
תיאום מס מהווה אישור למעסיק אחד ולמעסיק השני, כמה על כל אחד מהם לנכות מס בשכר לעובד השכיר.
על אף ביצוע תיאום המס, הרבה פעמים עקב שינוי בשכר אצל רופאים (משמרות ארוכות , שכר משתנה) נוצר מצב שתיאום המס אשר בוצע על פי הערכה בתחילת השנה לא היה מדויק. כך נגבה מס ביתר שאם לא נדרש במועד הולך לאיבוד.

 

כמה שנים אחורה ניתן לדרוש החזר מס לרופאים

 החזר מס לרופאים, ניתן לדרוש עד 6 שנים אחורה.
כלומר בשנת 2020 ניתן לדרוש עבור השנים 2014 עד 2019 כולל.
עבור שנת 2020, יש להמתין ששנת מס זו תסתיים.

החזר מס ותאונת מס?

רופאים העובדים אצל מספר מעסיקים מבצעים תיאום מס בתחילת השנה, אך הרבה פעמים תיאום המס בוצע באופן לא מדויק.
כלומר או שתיאום המס גרם לתשלום עודף של מס או לתשלום בחוסר של מס.
במידה והיה תשלום מס עודף אנחנו כמובן נפעל כדי לדרוש את החזר המס המגיע לכם לאותה שנת מס.
אך במידה ותיאום המס בוצע באופן שגוי ובאותה שנה במקום החזר מס עליכם להשלים תשלום מס, אנחנו נבצע סימולציה ולא נגיש התחשבנות מס לאותה שנה שבה אתם חייבים במס.
העניין האמור הינו קריטי מכיוון שבמידה ותגישו דרישת החזר מס ויצא חיוב מס במקום החזר מס, תצטרכו לשלם את המס לאותה שנה ולא תוכלו לטעון לפקיד השומה כי כעת אינכם רוצים להגיש החזר מס.

מניסיון שלנו רק הגשת החזר מס עם משרד רואה חשבון אשר מתמחה בטיפול בהחזרי מס מביא לוודאות על גובה החזר המס  טרם הגשת החזר מס.

החזר מס ונקודות זיכוי המגיעות לרופאים?

 אקדמאים המסיימים לימודים זכאים להטבת מס בשכר.
תושב ישראל, הזכאי לתואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים
 מי שסיים לימודים לתואר שלישי ברפואה בשנים 2014 – 2019 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, על פי  בחירתו, ובנוסף למחצית נקודת זיכוי בשנה שלאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
התמחות והטבת מס לרופאים
 
מי שסיים התמחות בשנת 2012 ואילך, וזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום עיסוק בו נדרשת התמחות וכי השלמתו היא תנאי להתמחות, יוכל לבחור אם נקודות הזיכוי כאמור, תובא בחשבון בשנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור או בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים התמחותו.
כל זאת ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.

שימו לב! בעבור לימודים אקדמאים אשר התרחשו בחו”ל לא תנתן הטבת מס.

 

הוצאות מותרות לרופאים והחזר מס?

רופאים שעובדים כשכירים יכולים לדרוש הוצאות כמו עצמאים.
לדוגמה, רופאים היוצאים להשתלמות מקצועית, דמי חבר, טיסות לחו”ל להשתלמות מקצועית, כרטיסי כניסה לכנס מקצועי וכ…
הוצאות אלו ניתנים להפחתה מול השכר וכתוצאה מכך נוצר החזר מס.