Facebook
Google+

החזרי מס תואר ראשון 

מי זכאי להחזר מס בגין תואר ראשון ?
סיימת לימודים אקדמאים בשעה טובה! חשוב שתדע שמגיע לך זיכוי ממס בגין זכאות לתואר ראשון.
מי שיש לו זכאות לתואר ראשון בין השנים 2007 עד 2013 כולל יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנה שלאחר סיום התואר הראשון ולמשך 3 שנים רצופות.
שווי נקודת זיכוי בשנים הרלוונטיות הינו:
2014- 2,616 ש”ח שנתי 
2015- 2,616 ש”ח שנתי 
2016- 2,592 ש”ח שנתי 

על מנת לקבל את החזר המס יש להגיש דרישה להחזר מס לפקיד השומה בצרוף המסמכים המתאימים.
שימו לב– החוק השתנה ומסיימי לימודים אקדמאים הזכאים לתואר ראשון בשנים 2014 ואילך יהיו זכאים לנקודת זיכוי אחת בלבד בשנת המס לאחר אישור זכאות התואר הראשון או בשנה השניה לאישור הזכאות לתואר הראשון.
 ( בניגוד למסיימים תואר ראשון בין השנים 07 עד 13 שזכאים לנקודת זיכוי אחת בכל שנה למשך 3 שנים) 

איך ניתן לבצע תכנון מס בין תואר ראשון  ולקבל מקסימום החזר מס?

שימו לב במידה וסיימתם תואר ראשון אשר לצדו תקופת התמחות, ניתן לבקש לנצל את הטבת המס בגין זכאות לתואר ראשון או בשנה שלאחר אישור הזכאות לתואר או בשנה שלאחר סיום ההתמחות.
הסיבה לכך היא שמתן הטבת המס בתקופת ההתמחות אינה מזכה את הנישום במס היות והשכר שלו נמוך בתקופה זו.

עשיתי 2 תארים, תואר ראשון במחשבים ותואר ראשון במדעים, האם מגיע לי הטבת מס כפולה?
במקרה זה ניתן לקבל את הטבת המס רק פעם אחת, כלומר נקודת זיכוי אחת בשנה שלאחר הזכאות לתואר ראשון.

 

יש לי תואר ראשון בחו”ל, האם מגיע לי החזר מס תואר ראשון?
הטבת המס תקפה רק ללימודים בישראל, כך שאם למדת בחו”ל אישור זכאות תואר ראשון מחו”ל אינו מזכה בהטבת מס.

החזרי מס תואר שני 

איך מגישים החזר מס תואר שני? 

במידה  ויש בידכם אישור זכאות לתואר שני תהיו זכאים להטבת מס.
מי שזכאי לתואר שני ויש בידיו אישור זכאות לתואר שני יהיה זכאי לחצי נקודת זיכוי בשנה שלאחר הזכאות וכן בשנה השניה לאישור הזכאות וזה במידה וסיים לימודים עד שנת 2013.
מי שסיים את התואר השני בשנת 2014 ואילך זכאי לחצי נקודת זיכוי רק פעם אחת וזה לבחירתו או בשנה שלאחר אישור הזכאות או בשנה השניה.

האם למי שיש 2 תארים שניים יכול לקבל פעמים הטבת המס?
לא הטבת המס ניתנת פעם אחת בלבד עבור תואר שני אחד ולא ניתן לקבל פעמים עבור שני תארים שנים.

תואר שלישי החזר מס? האם ניתן לקבל החזר מס בגין תואר שלישי?

כן גם בגין תואר שלישי כדוגמת לימודי רפואה ניתן לקבל הטבת מס בדומה להטבת המס בגין תואר שני.

האם ניתן לקבל החזר מס תואר שני בגין לימודים בחו”ל ?
האם אישור זכאות תואר שני מחו”ל מזכה בהחזר מס?

רק לימודים בישראל מזכים בהחזר מס תואר שני ואישור זכאות תואר שני מחו”ל אינו מזכה בהטבת מס.

אם סימתי באותה שנה תואר ראשון ותואר שני האם אוכל לקבל את החזר המס באותה השנה?

במידה וקיימת זכאות לתואר ראשון וזכאות לתואר שני באותה שנה תהיה זכאי בשנה העוקבת לנקודת זיכוי בגין תואר ראשון וחצי נקודת זיכוי בגין תואר שני אשר יתקבלו באותה השנה.

החזר מס הנדסאי, החזר מס מקצוע,הכשרה מקצועית

איך מבקשים החזר מס בגין סיום זכאות למקצוע הנדסאי? הכשרה מקצועית?
במידה וסיימת לימודי מקצוע כמו הנדסאי, טכנאי, שרטט, חשמלאי או בעל תעודת הוראה, או סיימת הכשרה מקצועית בהיקף של 1700 שעות. תהיה זכאי להחזר מס לימודי מקצוע.
יש לדרוש החזר מס ולצרף אישור תעודת מקצוע.

מה הטבת המס שמגיע למי שזכאי לתעודת מקצוע הנדסאי וכדומה?

הטבת המס הינה חצי נקודת זיכוי /  שלושת רבעי נקודת זיכוי או נקודת זיכוי 
למסיימים עד שנת 2013: ( מקסימום 3 שנים חצי נקודה לכל שנה) 
במידה ויש בידך אישור זכאות לתעודת מקצוע עד שנת 13 תהיה זכאי לחצי נקודת זיכוי בשנים שלאחר אישור הזכאות כמספר שנות הלימודים ולא יותר מ3 שנים.

למסיימים בשנת 2014 ואילך: (רק שנה אחת פעם אחת בלבד) 
מי שזכאי לתעודת מקצוע משנת 14 ואילך יהיה זכאי לחצי נקודת זיכוי עד שנת 16 כולל.
מי שזכאי לתעודת מקצוע משנת 14 ואילך יהיה זכאי בשנת 17 לשלושת רבעי נקודת זיכוי.
מי שזכאי לתעודת מקצוע משנת 14 ואילך בשנת 18 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת.

 
 האם ניתן לקבל נקודת זיכוי גם בגין סיום מקצוע וגם בגין תואר ראשון ותואר שני?
התשובה לכך היא שלא ניתן יש לבחור או לקבל הטבת מס בגין לימודי מקצוע או בגין תואר ראשון שני.

למה כדאי לבצע החזר מס עם מייצג במקרה של החזר מס תואר ראשון?

מכיוון שניתן לבצע תכנון מס ולבדוק באיזה שנה הנישום מקבל את מקסימום החזר המס נוכל לבצע סימולציה ולמקסם את החזר המס לנישום.

 
 
 

 

סגירת תפריט
Call Now Button צרו קשר
WhatsApp chat
דילוג לתוכן