שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+

פקודת מס הכנסה בסעיף 9(5) מתירה לפטור ממס את הכנסות של נכה.
נכה כאמור הזכאי לפטור ממס הכנסה יהיה נכה אשר נקבע לו נכות בשיעור של 100 אחוז או בשיעור של 90 אחוז בחישוב משוקלל.

כמה אחוזי נכות נדרש כדי לקבל פטור ממס הכנסה על פי סעיף 9(5)?
על מנת לקבל פטור מתשלום מס הכנסה על פי פקודת מס הכנסה יש להיות נכה בשיעור של 100 אחוז או 90 אחוז לפחות.

כמה ימי נכות בשנה נדרשים כדי לקבל פטור נכה ממס הכנסה?
על פי פקודת מס הכנסה יש לעמוד בקביעת נכות של 100 אחוז או 90 אחוז לפחות.
במידה והנכות נקבעה לתקופה שמעל ל184 יום ויותר תהיה זכאי לפטור ממס הכנסה מוגבל בתקרה באופן יחסי.

האם מי שנקבע לו נכות לשלושה חודשים זכאי לפטור ממס הכנסה?
על פי פקודת מס הכנסה רק נכות מעל ל184 יום תזכה אתכם בפטור ממס כמובן במגבלת תקרה.

האם מי שנקבע לו נכות באופן זמני זכאי לקבל פטור ממס הכנסה?
בהחלט כן, במידה והנכות היא מעל ל90 אחוז בחישוב משוקלל או 100 אחוז לתקופה שמעל ל184 יום תהיה זכאי לפטור ממס הכנסה.

האם אובדן כושר עבודה ב100 אחוז שנקבע על ידי הביטוח הלאומי מזכה אותי בהחזר מס?
בהחלט לא,  הקריטריון אשר מקנה את הפטור ממס הכנסה הינו שקלול נכות רפואית בלבד ולא תפקודית!
כך שנכות רפואית שנקבעה על ידי הביטוח הלאומי בשיעורים של 100 אחוז תוכל לזכות אתכם בפטור ממס הכנסה בתקרות המתאימות.

האם ניתן להגיש החזר מס עבור קרוב שנפטר?
בהחלט כן,  אין מניעה מלהגיש החזר מס לאדם שנפטר. 
החזר המס בגין המנוח יתקבל אצל יורשיו.
כספי ירושה פטורים ממס.

האם נכות שנקבעה רטרואקטיבית לשנים עברו מזכה את הנישום בהחזר מס?
בהחלט כן, במידה ונקבע לך נכות רטרואקטיבית לשנים עברו, יש להגיש דרישה להחזר מס על פי הרלוונטיות לכל אחד מהשנים.
כמובן שיש התישנות בגין דרישת החזר מס וניתן לדרוש החזר עד שש שנים אחורה.
כלומר בשנת 2020, ניתן לדרוש החזר מס עבור השנים 2014 עד 2019 כולל.

איך מגישים החזר מס לנכה?
החזר מס מגישים על גבי טופס 1301 שהינו דוח שנתי לשנת המס שבגינה אנחנו רוצים להגיש את החזר המס.
בנוסף לטופס יש לצרף את נתוני השכר שלנו לשנת המס וכן אישורים המעידים על הנכות שלנו.
כיום יש דרישה מרשות המיסים בשידור הנתונים באינטרנט.

האם יש צורך לגשת לוועדה רפואית לצורך קבלת פטור ממס הכנסה לנכה?

במידה וקיבלת נכות רפואית ! בשיעור של 100 אחוז או בשיעור של 90 אחוז בחישוב משוקלל על פי החוקים:
* חוק ב לאומי
* חוק הנכים 
* חוק נכי מלחמה נאצים
*חוק תגמולים נפגעי פעולות איבה
* חוק פיצוי נפגעי גזזת
במקרה זה אין צורך לגשת לוועדה רפואית לצורך הכרת הנכות לצורכי מס הכנסה ולמעשה שקלול הנכות שבוצע על ידי הוועדות 
על פי החוקים הנ”ל יקנה את הפטור ממס הכנסה.

מה תקרת הפטור ממס של נכה לצורכי מס הכנסה?
תקרת הפטור מתעדכנת כל שנה.
תקרת הפטור מתחלקת לפטור ממס בגין הכנסה ממשכורת ופטור ממס בגין הכנסה פסיבית.
בשנת  2019  תקרת הפטור ממשכורת נקבעה לסך של  615,600 ש”ח.
ותקרת הפטור מהכנסה פסיבית נקבעה לסך של 73,800 ש”ח

כך שבמידה ויש לך הכנסה ממשכורת שאינה עולה על 615,600 ש”ח בשנה תהיה זכאי לפטור ממס בגין הכנסה זו.

במידה ויש לי הכנסה משכירות מבנה מסחרי בסך של 30,000 ש”ח בשנה ובנוסף יש לי הכנסה של 100 אלף ש”ח ממשכורת, האם כל הההכנסות יהיו פטורות ממס הכנסה?
שימו לב במקרה זה היות וההכנסה ממשכורת גבוה מ73,800 ש”ח, רק ההכנסה ממשכורת תהיה פטורה ממס וההכנסה הפסיבית תהיה חייבת במס מלא.

האם פטור נכות רפואית ממס הכנסה בשיעור של 100% מתיר גם פטור מביטוח לאומי?
בהחלט לא, יכול להיות מצ”ב כי נקבע נכות רפואית של 100 אחוז לצורכי מס הכנסה אך לצורכי ביטוח לאומי יש חבות מלאה כרגיל.

באיזה מקרים יש פטור מביטוח לאומי?

מי שמקבל קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100 אחוז לצמיתות 
 או שהוא מקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות
או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות, יהיה פטור מתשלום ביטוח לאומי בגין הקצבה ובגין הכנסה שאינה מעבודה בתקופה
שבה הוא מקבל את הקצבה.

המאמר הנ”ל מהווה מסירת מידע ואינו מהווה ייעוץ כלשהו.

מצורף מחשבון החזר מס לנוחיותכם.