Facebook
Google+

 

מדרגות מס לשנת 2018

לפני שאתם מחשבים כמה מס אתם משלמים על פי טבלת מדרגות המס, חשוב שתבינו שכל תושב ישראל זכאי לנקודות זיכוי.

הכנסתך החודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
   
עד 6,240 ש”חעד 74,880 ש”ח
 10%
 מ 6,241 ועד 8,950 ש”ח  מ74,881 ועד 107,400 ש”ח
14%
מ8,951 ועד 14,360 ש”חמ 107,401 ועד 172,320 ש”ח20%
מ 14,361 ועד 19,960     ש”חמ 172,321 ועד 239,520 ש”ח31%
מ19,961 ועד 41,530 ש”חמ 239,521 ועד 498,360 ש”ח35%
מ 41,531 ועד 53,490 ש”חמ 498,361 ועד 641,880 ש”ח47%
מ 53,490 ש”ח ומעלהמ641,881 שח ומעלה50%
   

נקודות זיכוי וזיכוים אישים

המס מחושב מהשקל הראשון אך לכל תושב ישראל זכאות לנקודות זיכוי.
זיכוי מהווה סכום הנחה מהמס. המס לתשלום מחושב בניכוי סכום הזיכוים המגיעים לנישום.
לגבר 2.25 נקודות זיכוי (2 נקודות זיכוי על תושבות ישראלית ועוד 0.25 נקודת זיכוי בגין נסיעות לעבודה)
לאישה 2.75 נקודות זיכוי – אישה זכאית ל2 נקודות זיכי בגין תושבות ישראלית ועוד 0.25 נקודת זיכוי בגין נסיעות ועוד 0.5 נקודה בהיותה אישה
סכום הנחת המס מחושב בהכפלה של שווי נקודת זיכוי במספר הנקודות המגיע לכל נישום על פי מצבו.
שווי נקודת זיכוי מתעדכן כל שנה ובשנת 2018 נקבע על סך של 2,592 ש”ח

דוגמה:
כמעט כולם חייבים בתשלום מס הכנסה למעט נכים לפי סעיף 9(5) וגם במקרה זה מוגבל בתקרה.
בשל נקודות הזיכוי המגיעות לנישום יוצא שבגובה שכר מינימום תוצאת המס הינה ללא חיוב.

עובד משתכר שכר של 6,000 ש”ח לחודש

החישוב הוא תמיד שנתי, כך שסך הכנסתו השנתית היא 72,000 ש”ח.

על פי טבלת מדרגות המס עד שכר של 74,880 ש”ח נשלם 10% מס

כך שעל הכנסה שנתית נשלם מס של 7,200 ש”ח מס.

היות וכל תושב ישראל זכאי לנקודת זיכוי ובמקרה שלנו 2.25 נקודות זיכוי השוות לשנת 2018 סך של 5,832 ש”ח

מס לשלם7,200
שווי נקודות זיכוי המעניקות הנחה5,832
סה”כ מס לשלם1,368

פנסיה חובה המופרשת מהשכר מזכה את העובד בזיכוי נוסף

 

 בחישוב חודשיבחישוב שנתי
שכר ברוטו חודשי6,00072,000
הפרשת העובד 6%3604,320
הפרשה המעביד לתגמולים 6.5%3904,680
הפרשת המעביד לפיצוים 6%3604,320

בגין הפרשת העובד בסך של 4,320 ש”ח מוענק זיכוי של 35% מגובה ההפרשה כך שהעובד זכאי לזיכוי מהמס בסך של 1,512 ש”ח

יתרת מס לשלם1368
זיכוי פנסיה1,512
מס לתשלוםאפס

מדרגות מס לשנת 2015

הכנסתך החודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
   
עד 5,270 ש”חעד 63,240 ש”ח10%
   
5,271 ש”ח – 9,000 ש”ח63,241 ש”ח – 108,000 ש”ח14%
   
9,001 ש”ח – 13,990 ש”ח108,001 ש”ח – 167,880 ש”ח20%
   
13,991 ש”ח – 19,981 ש”ח167,881 ש”ח – 239,760 ש”ח31%
   
19,981 ש”ח – 41,790 ש”ח239,761 ש”ח – 501,480 ש”ח35%
   
41,791 ש”ח – 67,560 ש”ח501,481 ש”ח – 810,720 ש”ח47%
   
67,561 ש”ח ומעלה810,721 ש”ח ומעלה50%

מדרגות מס לשנת 2014

הכנסתך החודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
   
עד 5,280 ש”חעד 63,360 ש”ח10%
   
5,281 ש”ח – 9,010 ש”ח63,361 ש”ח – 108,120 ש”ח14%
   
9,011 ש”ח – 14,000 ש”ח108,121 ש”ח – 168,000 ש”ח21%
   
14,001 ש”ח – 20,000 ש”ח168,001 ש”ח – 240,000 ש”ח31%
   
20,001 ש”ח – 41,830 ש”ח240,001 ש”ח – 501,960 ש”ח34%
   
41,831 ש”ח – 67,630 ש”ח501,961 ש”ח – 811,560 ש”ח48%
   
67,631 ש”ח ומעלה811,561 ש”ח ומעלה50%

מדרגות מס לשנת 2013

הכנסתך החודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
   
עד 5,280 ש”חעד 63,360 ש”ח10%
   
5,281 ש”ח – 9,010 ש”ח63,361 ש”ח – 108,120 ש”ח14%
   
9,011 ש”ח – 14,000 ש”ח108,121 ש”ח – 168,000 ש”ח21%
   
14,001 ש”ח – 20,000 ש”ח168,001 ש”ח – 240,000 ש”ח31%
   
20,001 ש”ח – 41,830 ש”ח240,001 ש”ח – 501,960 ש”ח34%
   
41,831 ש”ח – 67,630 ש”ח501,961 ש”ח – 811,560 ש”ח48%
   
67,631 ש”ח ומעלה811,561 ש”ח ומעלה50%

מדרגות מס לשנת 2012

הכנסתך החודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
   
עד 5,200 ש”חעד 62,400 ש”ח10%
   
5,201 ש”ח – 8,880 ש”ח62,401 ש”ח – 106,560 ש”ח14%
   
8,881 ש”ח – 14,430 ש”ח106,561 ש”ח – 173,160 ש”ח21%
   
14,431 ש”ח – 21,780 ש”ח173,161 ש”ח – 261,360 ש”ח30%
   
21,781 ש”ח – 41,830 ש”ח261,361 ש”ח – 501,960 ש”ח33%
   
41,8311 ש”ח ומעלה501,961 ש”ח ומעלה48%

אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם:

סגירת תפריט
Call Now Button צרו קשר
WhatsApp chat
דילוג לתוכן