Facebook
Google+
5/5

28 במרץ 2020 – י.טולדנו רואה חשבון 

דמי לידה משולמים ליולדת לצורך פיצוי על התקופה של הלידה בזמן שאינה מועסקת.

כמה דמי לידה מקבלת היולדת? 
גובה דמי הלידה שהיולדת מקבלת נקבע בהתאם לשכר ברוטו לפני היציאה לחופשת הלידה. (בדרך כלל על פי השכר ב3 חודשים לפני היציאה לחופשת הלידה) 
קצבת דמי הלידה מוגבלת בתקרה יומית בסך של 1485 ש”ח ליום זכאות. (בגין 2020)
היולדת זכאית ל105 ימי זכאות לדמי לידה במידה והיולדת עבדה במשך 10 חודשים מתוך 14 חודשים לפני שהפסיקה לעבוד.
היולדת זכאית ל56 ימי זכאות לדמי לידה במידה והיולדת עבדה במשך 6 חודשים מתוך 14 חודשים שלפני שהפסיקה לעבוד.

 האם דמי לידה חייבים במס הכנסה?
דמי לידה מהווים תחליף שכר והם חייבם בתשלום מס הכנסה וזה בשונה ממענק לידה.
דמי לידה משולמים ליולדת באופן אוטומטי אלא אם כן היא ילדה בבית.

איך יכול להיות שמגיע לי החזר מס בגין דמי לידה? תוך כמה זמן מקבלים את דמי הלידה מהביטוח הלאומי?
דמי הלידה משולמים כתחליף לשכר ומחושבים על פי השכר ב3 חודשים שלפני הפסקת העבודה. דמי לידה משולמים ליולדת בתשלום חד פעמי באמצע תקופת הזכאות.
כך יכול להיות מצב שהיולדת ילדה סמוך לסוף השנה ודמי הלידה התקבלו בשנה העוקבת.
במצב זה יש לבצע סימולציה לפני דרישת החזר המס גם בשנת הלידה וגם בשנה החולפת על מנת שלא יתרחש תאונת מס.

כמה נקודות זיכוי מס מגיע לאישה שילדה? האם מגיע נקודת זיכוי לבן זוג של אישה שילדה?מה זה נקודות זיכוי ממס? 
נקודת זיכוי מתעדכנת בסכום מדי שנה ובשנת 2020 עומדת על סך של 2,628 ש”ח.
נקודת הזיכוי מזכה את הנישום כנגד תשלום המס.
דוגמה:
נאמר שהכנסתך היא 26,280 ש”ח ושיעור המס הוא 10 אחוז (26,280X10%)
עליך לשלם 2,628 ש”ח אך במידה ויש ברשותך נקודת זיכוי לא תשלמי מס בגין הכנסה זו.

עבור ילדים שנולדו מקבלים נקודות זיכוי על פי גיל הילד שנולד, גם האבא וגם האמא זכאים לנקודות זיכוי בגין ילדים.
להלן טבלת זכאות נקודות זיכוי על פי גיל הילד:

 

גיל הילד בשנת המסאישהגבר
שנת הלידה 1.5*1.5
שנה2.52.5
שנתים2.52.5
שלוש שנים2.52.5
ארבע שנים2.52.5
חמש שנים2.52.5
  • *האישה יכולה להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.

    במקרה זה ניתן לבצע תכנון מס כך שבמקרה וליולדת היה הכנסה נמוכה בשנת הלידה כדאי לבקש להעביר את נקודת הזיכוי לשנה העוקבת.

האם מענק לידה חייב במס הכנסה? תוך כמה זמן מקבלים מענק לידה?
מענק לידה אינו מהווה תחליף שכר והוא משולם ליולדת עבור השתתפות בהוצאות  הלידה.
מענק לידה אינו חייב במס הכנסה להבדיל מדמי לידה.
המענק משולם בתוך חודש מיום הלידה לחשבון הבנק של היולדת.
גובה מענק הלידה שונה מילד לילד:
עבור ילד ראשון – 1783 ש”ח
עבור ילד שני- 803 ש”ח
עבור ילד שלוש ואילך- סך 535 ש”ח 
בגין לידת תאומים מקבלים 8915 ש”ח 
בגין שלישה – 13374 ש”ח.

איך מקבלים החזר מס בגין דמי לידה?
יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המיסים בצרוף נתוני השכר של היולדת ובמידה והיא נשואה יש לצרף גם את נתוני השכר של בעלה.
שימו לב היות ודמי הלידה מתקבלים פעמים רבות בשנה העוקבת לדמי הלידה יכול להיווצר מצב של תשלום מס ולא של החזר מס! 
חשוב לבצע סימולציה והערכה ראשונית לפני ההגשה.
שימו לב רשות המיסים לא תיידע אתכם בגין החזר מס שמגיע לכם ואם לא תממשו את זכאותכם להחזר מס דמי לידה לא תקבלו חזרה כסף. בנוסף קחו בחשבון שחלה התישנות על החזר מס שלא נדרש.

 

סגירת תפריט
Call Now Button צרו קשר
WhatsApp chat
דילוג לתוכן