שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+

רווחי הון מפעילות בבורסה חייבים במס בשיעור של 25%.
סעיף 92 לפקודת מס הכנסה מסדיר את נושא קיזוז הפסדי הון מול רווחי הון.
כך שבמידה ונוצר לנו הפסד הון נוכל לקזז את ההפסד מול הרווח ולקבל חזרה את המס שנוכה לנו על ידי הבנק או בית ההשקעות.
כל עוד נייר הערך לא מומש בפועל לא נוכל להכיר בהפסד ולא נוכל להכיר ברווח.

נקודה חשובה שיש לשים לב – במידה והיה לך רווח בשנה מסוימת ושילמת מס ונוצר לך הפסד בשנה הבאה
לא תוכל לקזז את ההפסד מול הרווח של השנה הקודמת.
הפסד הון כאמור יכול לעבור עד אין סוף לשנים הבאות.

טיפ לחסכון במס- במידה ויש לכם רווח הון מניירות ערך בשנה מסוימת והפסד הון שכרגע הוא על הנייר כלומר טרם מימשתם אותו.
מומלץ למכור בהפסד ולקנות באותו היום רק על מנת שירשם לכם הפסד לאותה השנה שבה היה רווח מנייר ערך אחר.
כך תוכלו לקזז את ההפסד מול הרווח.

יש להבחין בין הפסדים שוטפים אשר נוצרו בשנת המס לבין הפסדים שנוצרו שנים קודמות

ישראל
הפסד שוטף
הפסד הון ניתן לקיזוז רק כנגד רווח הון ושבח מקרקעין
הפסד הון שוטף שנוצר בשנת המס ניתן לקיזוז גם כנגד ריבית ודיבידנד מניירות ערך
במידה והקיזוז הוא מול ריבית ודיבידנד אזי שיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.

הפסד הון מועבר
הפסד הון מועבר ניתן לקיזוז מול כל רווח הון או שבח מקרקעין
הפסד הון מועבר מניירות ערך סחירים שנוצר בשנת המס 2006 ואילך ניתן לקיזוז בשנת המס כנגד כל רווח הון
כאמור, אך לא כנגד ריבית ודיבידנד

הפסד הון מועבר מניירות ערך שנוצר עד ליום 31.12.05 וטרם קוזז, ניתן לקזזו בשנת מס כנגד כל רווח הון
ממכירת נייר ערך וכן כנגד ריבית ודיבידנד מניירות ערך ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%

חו”ל

הפסד הון שוטף חו”ל ניתן לקיזוז קודם כל מול רווח הון חו”ל

קיזוז רווח הון ממתן אופציות הוניות לעובדים שכירים מול הפסדי הון נירות ערך 

אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם:

סגירת תפריט
Call Now Button צרו קשר
WhatsApp chat
דילוג לתוכן