רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה להחזר מס:

הכי חשוב ! לצרף אישור בעלות חשבון בנק מקורי או צילום של שיק מבוטל אחרת לא תוכלו לקבל את החזר המס לחשבונכם.

נסיון העבר מלמד כי פקידים רבים הבודקים את דרישות ההחזר שוכחים לעדכן את פרטי הבנק וכך החזר המס לא מועבר ללקוח. 

 1. טופסי 106 – זהו טופס ריכוז שכר מכל המעסיקים או משלמי קצבה
 2.  אישור ניכוי מס במקור שנתי מכל מי שניכה לך כספים בשנת המס
 3.  אישור תשלומי דמי אבטלה מביטוח לאומי ,
  *אישור תשלומים בגין דמי פגיעה בעבודה
  *אישור תשלומים בגין תגמולי מילואים אשר התקבלו שלא במסגרת המעסיק. 
  *אישור על דמי לידה במידה ושולמו
  *אישור תשלומים נוספים מהמוסד לביטוח לאומי
 4.  טופס 161 לגבי עובד שפרש או פוטר מעבודתו
 5.  טופס 867- אישור ניכוי מס במקור מניירות ערך
 6. אישור מקופות גמל או חברת ביטוח לגבי תשלומים לקופת גמל לקצבה לביטוח חיים או לביטוח מפני אובדן כושר עבודה
 7. אישור מרשות מקומית על תושבות בישוב מזכה קישור רשימת ישובים מזכים
 8.  אישור זכאות לתואר -טופס 119
 9.  בעניין הורים לילד נטול יכולת – אישור וועדת השמה או טופס 127 או תעודת עיוור
 10. קבלות על תרומות למוסדות על פי סעיף 46
 
 

אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם: