שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+

החזר מס תיקון 190 הינו תיקון לפקודת מס הכנסה שנחקק בשנת 2012.

התיקון מאפשר למי שעומד בתנאים למשוך כספים שיופקדו לקופת הגמל במס רווח הון בשיעור של 15% וזאת במקום מס רווח הון של 25%.

למי מתאים תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?
במידה ועברת את גיל 60 ובנוסף הנך מקבל קצבה חודשית  בסכום של מעל 4525 ש”ח מקרן הפנסיה שלך נכון לשנת 2020.
גם אם אינך עונה לתנאים הנ”ל תוכל להפקיד כספים לחיסכון לפי תיקון 190 ולמעשה להקפיא את הכספים עד אשר יבשילו התנאים.

מה היתרונות  בתיקון 190 ? 
*דמי ניהול זולים יותר בהשוואה לאפיקי חסכון אחרים.
*מס בשיעור של 15% במשיכה במקום 25%
*אפשרות לקבל הלוואה בגין כספי החיסכון.
* ניתן לקבל קצבה פטורה ממס

האם מגיע לי החזר מס בגין הפקדות שוטפות במסגרת תיקון 190 ?
הפקדה במסגרת תיקון 190 הינה כהפקדה במעמד עצמאי ומזכה בהטבת מס.
הטבת המס הינה בצורת זיכוי וניכוי בגין הכספים שהופקדו.
חברת הביטוח מבצעת חלוקה של ההפקדות אשר יכולות לזכות את החוסך בהחזרי מס.

למה חשוב להגיש החזר מס בגין תיקון 190 כל שנה?
דרישת החזר מס מפקיד השומה בגין הפקדות שוטפות לחיסכון בתיקון 190 ניתנת לביצוע עד 6 שנים אחורה. כלומר חלה התיישנות על דרישת החזר מס כך שבשנת 2020 ניתן לדרוש החזר מס בגין השנים 2014 עד 2019 כולל.

כמה עלי להפקיד במסגרת תיקון 190 כדי להנות ממלוא הטבת המס?
תקרת ההכנסה השנתית שבגינה ניתן להפקיד היא 208,800 ש”ח 
תקרת ההכנסה החודשית היא 17,400ש”ח
ההפרשה הינה 16 אחוז מתוך ההכנסה – כלומר 33400 שח שנתי.
כך ש5 אחוז מתוך ההכנסה הינו לזיכוי ו11 אחוז הינו לניכוי.
זיכוי משמעותו הינו זיכוי מתשלום המס וניכוי הינו הקטנה של ההכנסה החייבת וכפועל יוצא מזה תשלום מס נמוך יותר.

כיצד מתבצע החלוקה בקופת הגמל על פי תיקון 190 ?
נאמר הפקדתם 100 אלף ש”ח
סך של 33,400 שח יופנה לזיכוי ויוגדר כקצבה מזכה, סכום זה יהיה ניתן למשיכה חד פעמית או כקצבה חודשית.
יתרת הפקדה בסך של 66,600 ש”ח ייעוד לקצבה מוכרת בגין כספים אלו יחול תיקון 190 כלומר משיכה כסכום חד פעמי ותשלום מס של 15 אחוז או אפשרות לקבל קצבה חודשית פטורה ממס.

המאמר הנ”ל היינו למסירת מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ כלשהו.